Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 217
(5300 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 183 o ochraně mateřství, přijatá na 88. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě dne 15. června 2000
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 8.3.2016.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 14.5.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.3.2016.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Zdeněk Papoušek, který přijal k tomuto tisku dne 5.4.2016 usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 217/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 26.5.2016.

Svým usnesením č. 463, v hlasování č. 60 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.