Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 183
(562 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Šestáka a dalších senátorů o veřejných kulturních institucích a o změně a doplnění některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Jiří Šesták, senátor Petr Bratský, senátorka Eliška Wagnerová, senátor Zdeněk Berka, senátorka Alena Dernerová, senátor Zdeněk Papoušek, senátor Jan Horník, senátor Zdeněk Brož.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.1.2016.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 2.5.2016.

Senát přikázal senátní tisk dne 3.3.2016.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Jiří Oberfalzer.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který přijal k tomuto tisku dne 5.4.2016 usnesení č. 149, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 183/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 3.3.2016.

Svým usnesením č. 352, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 6.4.2016.

Svým usnesením č. 393, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 20.4.2016.

Svým usnesením č. 413, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 5. 2016. Vláda zaslala stanovisko 24. 5. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 5. 2016 jako tisk 797/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 797
Sen.n.z. o veřejných kulturních institucích

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 797/0 dne 28. 4. 2016. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0797P.

Témata EUROVOC: kulturakulturní organizacekulturní politikaprávnická osobaspráva institucestruktura státní správyveřejná instituceveřejná správačinnost základních institucí