Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 174
(490 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 444/0 - Novela z.o význam.trž.síle při prodeji zem. a potr. produktů

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 31.03.2015.
   Zástupce navrhovatele: předseda vlády.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 444/0 dne 31.03.2015.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 05.11.2015 na 35. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 05.11.2015 na 35. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 09.12.2015 na 36. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 18.12.2015.
  • Zákon Senátem schválen 13.01.2016.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 21.01.2016.

Hlasování č. 126 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.12.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 17.1.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.12.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 12.1.2016 usnesení č. 145, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 174/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 13.1.2016.

Svým usnesením č. 323, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 19.1.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 50/2016.

Témata EUROVOC: dodavateldomácí trhkontrola restriktivních praktikmaloobchodpotravinářská výrobapotravinářský průmysltrhzemědělsko-potravinářský sektorzemědělská politikazemědělský výrobek