Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 174
(490 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 444
Novela z.o význam.trž.síle při prodeji zem. a potr. produktů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 444/0 dne 31. 3. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 4. 2015 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: Ladislav Velebný a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 4., 22., 27. 5. 2015 na 27. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 7. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 799).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 7. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 444/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 7. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 444/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 444/3 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 444/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 6. 10. 2015 na 33. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 11. 2015 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 11. 2015 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 444/5, který byl rozeslán 6. 11. 2015 v 12:38.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 11. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 444/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 2015 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 993).

Hlasování č. 126 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.12.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 17.1.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.12.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 12.1.2016 usnesení č. 145, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 174/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 13.1.2016.

Svým usnesením č. 323, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 19.1.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 50/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 1. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 1. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 2. 2016.

Témata EUROVOC: dodavateldomácí trhkontrola restriktivních praktikmaloobchodpotravinářská výrobapotravinářský průmysltrhzemědělsko-potravinářský sektorzemědělská politikazemědělský výrobek