Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 173
(475 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Martin Kolovratník.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 10. 2015. Vláda zaslala stanovisko 10. 11. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 11. 2015 jako tisk 628/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 628
Novela z.o urychlení výstavby dopr., vodní a energ.infrastr.

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 628/0 dne 14. 10. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0628.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 11. 2015 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Michal Kučera a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 11. 2015 na 36. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 963). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (usnesení č. 963).

Hlasování č. 31 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.12.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 17.1.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.12.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 12.1.2016 usnesení č. 147, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 173/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 13.1.2016.

Svým usnesením č. 327, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 19.1.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 49/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 1. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 1. 2016.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 2. 2016.

Témata EUROVOC: dopravní infrastrukturainženýrské stavbyodvětví energetikyrozvod elektřinyrozvod vodysilniční stavbystavebnictvíveřejné stavitelstvívodohospodářské stavby