Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 5
(145 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Pavel Mertlík.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 650
Vládní návrh zákona o spotřebních daních - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 650/0 dne 15. 6. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2000 (usnesení č. 298). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 10. 2000 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1220).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 1. 2001 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 1. 2001 na 32. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 1. 2001 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 133, usnesení č. 1404).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 5.2.2001.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.3.2001.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Milan Balabán, který přijal k tomuto tisku dne 21.2.2001 usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 5/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 1.3.2001.

Svým usnesením č. 69, v hlasování č. 40 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 5.3.2001 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 141/2001.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 8. 3. 2001 poslancům jako tisk 650/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 8. 3. 2001 poslancům jako tisk 650/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 42, usnesení č. 1497).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 4. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 4. 2001.

Témata EUROVOC: alkoholický nápojdaň ze spotřebydovozethanoltabákvývozznačení zboží nálepkami