Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 165
(464 kB)
Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek (stykový zákon)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce komise Senátu Eliška Wagnerová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 2.12.2015.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 9.2.2016.

Senát přikázal senátní tisk dne 10.12.2015.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Mgr. Miroslav Nenutil.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 5.1.2016 usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 165/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 10.12.2015.

Svým usnesením č. 295, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 3.3.2016.

Svým usnesením č. 351, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 3. 2016. Vláda zaslala stanovisko 30. 3. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 3. 2016 jako tisk 736/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 736
Sen.n.z. - stykový zákon

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 736/0 dne 7. 3. 2016. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0736.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 3. 2016 (usnesení č. 264). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 11. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1408).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 12. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 736/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 1. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 736/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 736/4, který byl rozeslán 6. 6. 2017 v 21:03.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 21. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 736/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 6. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1743).

Navazující senátní tisk č. 172.

Témata EUROVOC: dvoukomorový systémhlasování o zákonujednací řád parlamentulegislativní procesparlamentní dokumentparlamentní processchválení zákona