Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 161
(390 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Libor Michálek, senátorka Zuzana Baudyšová, senátor Zdeněk Brož, senátor Jiří Carbol, senátor Alena Dernerová, senátor Václav Hampl, senátor Patrik Kunčar, senátor Václav Láska, senátor Zdeněk Papoušek, senátorka Jitka Seitlová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.11.2015.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 9.2.2016.

Senát přikázal senátní tisk dne 10.12.2015.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. Jiří Hlavatý.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Hlavatý, který přijal k tomuto tisku dne 25.2.2016 usnesení č. 160, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 161/1.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 10.12.2015.

Svým usnesením č. 296, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 16.3.2016.

Senát nepřijal k tisku usnesení.