Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 155
(644 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 460
Novela z. o majetku České republiky

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 460/0 dne 15. 4. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2015 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Bc. Zdeněk Syblík a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 752).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 460/1.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 460/2, který byl rozeslán 9. 10. 2015 v 13:57.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 10. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 460/3 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 11. 2015 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 953).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.11.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 20.12.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.11.0215.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Libor Michálek, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.2015 usnesení č. 138, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 155/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 10.12.2015.

Svým usnesením č. 298, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 10.12.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 51/2016.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 10. 12. 2015 poslancům jako tisk 460/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 12. 2015 poslancům jako tisk 460/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 20, usnesení č. 1037).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 1. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 1. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 2. 2016.

Témata EUROVOC: nemovitý majetekodpovědnostveřejná správaveřejný majetekvlastnictvíČeská republika