Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 150
(272 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 461
Novela z. o působ. orgánů ČR ve věcech převodu vlastn. státu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 461/0 dne 15. 4. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2015 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Zemánek a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 19. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 19. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 753).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 461/1.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 461/2, který byl rozeslán 8. 10. 2015 v 15:03.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 10. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 461/3 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 10. 2015 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 940).

Hlasování č. 156 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.11.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.12.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 10.11.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Hlavatý, který přijal k tomuto tisku dne 1.12.2015 usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 150/1.

Další výbory:

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 357/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 12. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 12. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2015.

Témata EUROVOC: důchodceprivatizacepřerozdělování příjmůpřevod vlastnictvípříjmová politikaveřejný majetek