Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 139
(792 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 445
Novela z. o ochraně spotřebitele - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 445/0 dne 31. 3. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 4. 2015 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 776).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 445/1 (doporučuje schválit).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 445/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 7. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 445/3 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 7. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 445/4 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 445/5 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 445/6, který byl rozeslán 18. 9. 2015 v 13:52.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 9. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 445/7 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo .
  Projednávání pokračovalo 7. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 902).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.10.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.11.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.10.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 5.11.2015 usnesení č. 125, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 139/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 11.11.2015.

Svým usnesením č. 273, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 12.11.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 378/2015.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 12. 11. 2015 poslancům jako tisk 445/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 11. 2015 poslancům jako tisk 445/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 162, usnesení č. 997).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2015.

Témata EUROVOC: kodex chovánínekalá reklamaochrana spotřebiteleomezování soutěžepodomní obchodpsychické vypětípřímý prodejspotřebitelské hnutí