Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 132
(293 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Michaela Marksová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 406
Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 406/0 dne 19. 2. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2015 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 7. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 7. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 689).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 7. 2015 na 29. schůzi.
  V podrobné rozpravě byl 8. 7. 2015 na 29. schůzi schválen návrh, aby se garanční výbor návrhem nezabýval (usnesení č. 814).
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 406/2, který byl rozeslán 8. 7. 2015 v 15:41 (revokováno).
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 406/3, který byl rozeslán 4. 8. 2015 v 10:51.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16., 30. 9. 2015 na 31. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 887).

Hlasování č. 177 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.10.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.11.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.10.2015.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Zeman, který přijal k tomuto tisku dne 22.10.2015 usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 132/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 11.11.2015.

Svým usnesením č. 264, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 12.11.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 317/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 11. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 11. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 11. 2015.

Témata EUROVOC: politika zaměstnanostisociální zabezpečenístrukturální fondyzdravotní pojištěnízprostředkovatelna práce