Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 125
(340 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o znění některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 331.

Navrhovatelem je senátor Ivo Valenta.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 23.9.2015.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 21.12.2015.

Senát přikázal senátní tisk dne 22.10.2015.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Jiří Oberfalzer.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Jiří Oberfalzer, který přijal k tomuto tisku dne 5.11.2015 usnesení č. 89.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Jiří Oberfalzer, který přijal k tomuto tisku dne 25.11.2015 usnesení č. 108, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 125/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 22.10.2015.

Svým usnesením č. 245, v hlasování č. 4 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 6.1.2016.

Svým usnesením č. 314, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 1. 2016. Vláda zaslala stanovisko 10. 2. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 2. 2016 jako tisk 694/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 694
Novela z. - autorský zákon

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 694/0 dne 13. 1. 2016. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0694P.

Témata EUROVOC: autorské právoduševní vlastnictvíhudbareprodukováníumělecká profese