Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 102
(571 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Libor Michálek, senátor Zdeněk Brož, senátor Jiří Carbol, senátor Patrik Kunčar, senátor Zdeněk Papoušek, senátorka Alena Dernerová, senátorka Jitka Seitlová, senátor Václav Láska, senátorka Ivana Cabrnochová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 30.6.2015.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. Jiří Hlavatý.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 22.7.2015.

Svým usnesením č. 179, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vrací navrhovateli k dopracování.