Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 101
(399 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 386
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 386/0 dne 7. 1. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 1. 2015 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 2. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 629).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 10. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 386/1 (přerušuje projednávání) (revokováno).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 16. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 386/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 27. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 386/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 27. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 386/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Výbor pro zdravotnictví.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 4. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 4. 2015 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 386/5, který byl rozeslán 29. 4. 2015 v 16:13.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 5. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 386/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2015 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 793).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.6.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.7.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.6.2015.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Šromová, který přijal k tomuto tisku dne 15.7.2015 usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 101/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 23.7.2015.

Svým usnesením č. 189, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 24.7.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 200/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 7. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 8. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2015.

Témata EUROVOC: cenynáklady na zdravípojišťovnavšeobecné zdravotní pojištěnízdravotnická službazdravotní péče