Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 95
(299 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 296
Novela z. o zaměstnanosti

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 296/0 dne 3. 9. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Jaroslav Zavadil a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 2. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 627).

 • V
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Výbor pro sociální politiku.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 296/2, který byl rozeslán 22. 5. 2015 v 13:19.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 6. 2015 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 786).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.6.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.7.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.6.2015.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Zdeněk Papoušek, který přijal k tomuto tisku dne 15.7.2015 usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 95/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 23.7.2015.

Svým usnesením č. 201, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 24.7.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 203/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 7. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 8. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2015.

Témata EUROVOC: družstvominimální mzdanezaměstnanostnezaměstnanýpodpora v nezaměstnanostipoptávka po zaměstnánísociální dávkyveřejná obchodní společnostzaměstnanec