Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 78
(266 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Kristýna Zelienková.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 6. 2014. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2014 jako tisk 219/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 219
Novela z. o místních poplatcích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 219/0 dne 30. 5. 2014. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0219.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 10. 7. 2014. Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Zemánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 12. 2014 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 552).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 219/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 219/3 (komplexní pozměňující návrh).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 219/4 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem byl 9. 4. 2015 na 26. schůzi určen Rozpočtový výbor (usnesení č. 707).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 219/5, který byl rozeslán 9. 4. 2015 v 15:06.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 4. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 219/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 4. 2015 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 730).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.5.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.6.2015.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Pavel Eybert, který přijal k tomuto tisku dne 10.6.2015 usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 78/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 18.6.2015.

Svým usnesením č. 167, v hlasování č. 60 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 19.6.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 266/2015.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 6. 2015 poslancům jako tisk 219/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 6. 2015 poslancům jako tisk 219/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 15. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 14, usnesení č. 858).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 9. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 9. 2015.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 10. 2015.

Témata EUROVOC: místní daňnezletilostochrana dítěte