Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 60
(3069 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání (Lanzarote, 25. října 2007)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.4.2015.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 457.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 20.6.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.4.2015.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 29.4.2015 usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 60/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 23.7.2015.

Svým usnesením č. 195, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: evropská konvenceochrana dítětepráva dítětesexuálně motivované násilísexuální obtěžování