Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 41
(377 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 288
Novela z. - školský zákon

Hlasování č. 204 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.2.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.3.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.2.2015.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Zdeněk Berka, který přijal k tomuto tisku dne 11.3.2015 usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 41/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 19.3.2015.

Svým usnesením č. 118, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.3.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 82/2015.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 3. 2015.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 4. 2015.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 4. 2015.

Témata EUROVOC: dítěorganizace školstvíplánování vzdělávánípolitika vzdělávánípracovní smlouvapřístup ke vzdělánístudentučitelškolní docházkaškolní vzdělávánížák