Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 38
(395 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Dan Ťok.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 271
Novela z. o námořní plavbě - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 271/0 dne 18. 7. 2014.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: Stanislav Pfléger a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 21)

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 477).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 271/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 271/2, který byl rozeslán 21. 1. 2015 v 11:02.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 1. 2015 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 602).

Hlasování č. 62 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.2.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.3.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.2.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Veronika Vrecionová, který přijal k tomuto tisku dne 11.3.2015 usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 38/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 18.3.2015.

Svým usnesením č. 114, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.3.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 81/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 3. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 4. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 4. 2015.

Témata EUROVOC: dopravní předpisyloďnámořní bezpečnostnámořní dopravanámořní plavbanámořní právoplavební licenceposádkapracovní právozákonné pracovní podmínky