Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 20
(465 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Zdeněk Škromach, senátor Antonín Maštalíř, senátorka Božena Sekaninová, senátor Jan Látka, senátor Karel Kratochvíle, senátor Zdeněk Berka, senátor Jaromír Jermář, senátorka Eva Syková, senátor Pavel Štohl, senátorka Emilie Třísková, senátor Miroslav Nenutil, senátorka Milada Emmerová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.12.2014.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 31.12.2015.

Senát přikázal senátní tisk dne 25.2.2015.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Jiří Vosecký.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Jiří Vosecký, který přijal k tomuto tisku dne 29.4.2015 usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 20/1.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Jiří Vosecký, který přijal k tomuto tisku dne 15.7.2015 usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 20/2.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 25.2.2015.

Svým usnesením č. 91, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 13.5.2015.

Svým usnesením č. 137, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 22.7.2015.

Svým usnesením č. 183, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát nepřijal k tisku usnesení.