Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 18
(282 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 126.

Navrhovateli jsou zástupce Senátu Miroslav Nenutil, zástupce Senátu Martin Tesařík.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 4. 2014. Vláda zaslala stanovisko 29. 4. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 4. 2014 jako tisk 154/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 154
Novela z. o jednacím řádu Senátu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 154/0 dne 28. 3. 2014. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0154.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 5. 2014 (usnesení č. 63). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Grospič a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 300).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 12. 2014 na 23. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 12. 2014.
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 12. 2014 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 247, usnesení č. 574).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.12.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.1.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.12.2014.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 7.1.2015 usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 18/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 14.1.2015.

Svým usnesením č. 76, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 16.1.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 16/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 1. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 1. 2015.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 1. 2015.

Témata EUROVOC: dolní komorahorní komorajednací řád parlamentulegislativní procesparlamentní proces