Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 367
(531 kB)
Návrh zákona o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 87
Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 87/0 dne 16. 1. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20). Určil zpravodaje: MUDr. Jaroslav Krákora a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 88).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 30. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 87/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 87/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 87/3, který byl rozeslán 19. 9. 2014 v 10:53.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 253, usnesení č. 437).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.10.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.11.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.10.2014.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Dernerová, který přijal k tomuto tisku dne 21.10.2014 usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 367/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 22.10.2014.

Svým usnesením č. 608, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 24.10.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 268/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 11. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2014.

Témata EUROVOC: bioetikalékařská diagnózalékařské právolékařský posudekprostředky zdravotnické technikysprávní kontrolaumělé oplodněnízdravotnické zařízení