Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 358
(285 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 135
Novela z. o elektronických komunikacích - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 135/0 dne 6. 3. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 3. 2014 (usnesení č. 38). Určil zpravodaje: PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 161).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 135/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 135/2, který byl rozeslán 11. 6. 2014 v 12:13.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 195, usnesení č. 363).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 135/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 135/4, který byl rozeslán 18. 9. 2014 v 12:07.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 267, usnesení č. 441).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.10.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.11.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.10.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 20.10.2014 usnesení č. 269, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 358/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 22.10.2014.

Svým usnesením č. 612, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 24.10.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 258/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 11. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2014.

Témata EUROVOC: elektronická správa dokumentůkontrolní úřadmobilní telefonposkytovatel internetových služebpoštovní službaspojesprávní sankcetelefontelekomunikace