Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 329
(15278 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Manilské změny Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, 1978, z roku 2010 a Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, 1978
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Antonín Prachař.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 15.8.2014.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 280.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 25.10.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.8.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Veronika Vrecionová, který přijal k tomuto tisku dne 20.10.2014 usnesení č. 274, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 329/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 10.12.2014.

Svým usnesením č. 43, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: loďmezinárodní úmluvamořenámořní bezpečnostnámořní dopravanámořní plavbanámořní právoodborná kvalifikaceposádkaprofesní přípravaČeská republika