Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 324
(417 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 196.

Navrhovatelem je zástupce Senátu Jaroslav Zeman.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 4. 2014. Vláda zaslala stanovisko 29. 4. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 4. 2014 jako tisk 153/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 153
Novela z. o odpadech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 153/0 dne 28. 3. 2014. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0153P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 5. 2014 (usnesení č. 63). Určil zpravodaje: RSDr. Josef Nekl a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 299).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 153/3, který byl rozeslán 15. 7. 2014 v 18:08.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 63, usnesení č. 387).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.8.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.9.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.8.2014.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ivo Bárek, který přijal k tomuto tisku dne 27.8.2014 usnesení č. 112, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 324/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 27.8.2014.

Svým usnesením č. 585, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 28.8.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 229/2014.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 8. 2014 poslancům jako tisk 153/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 8. 2014 poslancům jako tisk 153/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 117, usnesení č. 417).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 9. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 10. 2014.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 10. 2014.

Témata EUROVOC: kovový odpadkrádežnakládání s odpademneželezné rudyodpadrecyklace odpadutrestná činnost