Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 322
(381 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Marian Jurečka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 98
Novela z. o zemědělství - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 98/0 dne 21. 1. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20). Určil zpravodaje: Margita Balaštíková a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 93).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 98/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 98/2 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 98/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 98/4, který byl rozeslán 11. 6. 2014 v 14:39.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 194, usnesení č. 362).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 30.6.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.7.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Veleba, který přijal k tomuto tisku dne 17.7.2014 usnesení č. 234, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 322/1.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 23.7.2014.

Svým usnesením č. 556, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 28.7.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 179/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 7. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 8. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 8. 2014.

Témata EUROVOC: agrární sektorintervenční politikapodpora zemědělstvístátní podporazemědělská politika