Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 313
(549 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Antonín Prachař.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 177
Novela z. o vnitrozemské plavbě - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 177/0 dne 15. 4. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 4. 2014 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Stanislav Pfléger a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 224).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 177/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 177/2, který byl rozeslán 11. 6. 2014 v 12:19.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 216, usnesení č. 366).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 30.6.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.7.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 17.7.2014 usnesení č. 231, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 313/1.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 23.7.2014.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Dne 28.7.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 187/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 7. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 8. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 8. 2014.

Navazující senátní tisk č. 321.

Témata EUROVOC: plavební licenceplavební síťplavební řádpřístavpřístavní provozspolečná přístavní politikaspráva věcí veřejnýchvnitrozemská vodní cestavýletní plavidloříční plavba