Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 288
(295 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 73
Novela z. o dluhopisech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 73/0 dne 6. 1. 2014.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: Ing. Radim Fiala a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 6)

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 150).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 2. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 73/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 4. 2014 na 8. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 5. 2014 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 163, usnesení č. 265).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.5.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.6.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.5.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 11.6.2014 usnesení č. 221, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 288/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 18.6.2014.

Svým usnesením č. 526, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.6.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 137/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 6. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 7. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: burza cenných papírůcenné papíryemise cenných papírůfinanční trhformulace zákonaplatební lhůtapřevoditelný cenný papírsnižování dluhuveřejný dluh