Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 267
(245 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 182.

Navrhovateli jsou zástupce Senátu Jiří Bis, zástupce Senátu Petr Vícha.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 1. 2014. Vláda zaslala stanovisko 4. 2. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 2. 2014 jako tisk 77/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 77
Novela z. o ochraně ovzduší

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 77/0 dne 8. 1. 2014. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0077P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 2. 2014 (usnesení č. 26). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19. 3. 2014 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 164).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 1 den.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 77/2, který byl rozeslán 21. 3. 2014 v 13:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 3. 2014 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 139, usnesení č. 202).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.4.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.5.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.4.2014.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ivo Bárek, který přijal k tomuto tisku dne 22.4.2014 usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 267/1.

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 23.4.2014.

Svým usnesením č. 459, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 25.4.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 87/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 5. 2014.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 5. 2014.

Témata EUROVOC: atmosféradistribuce energienáklady za znečištěníopatření na kontrolu znečištěníznečišťování atmosféryznečišťující příměsi v atmosféře