Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 266
(267 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Jan Mládek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 99
Novela z. - energetický zákon

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 99/0 dne 22. 1. 2014.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 4. 2. 2014. Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 8)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 5. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 86).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 99/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 99/2, který byl rozeslán 21. 3. 2014 v 10:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 3. 2014 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 137, usnesení č. 201).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.4.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.5.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.4.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Bis, který přijal k tomuto tisku dne 15.4.2014 usnesení č. 202, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 266/1.

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 23.4.2014.

Svým usnesením č. 462, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 25.4.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 90/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 5. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 5. 2014.

Témata EUROVOC: cena energieelektrická energieenergetická politikaenergetické právoobnovitelná energieobnovitelné zdrojezdroje energie