Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 253
(303 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorů Františka Bublana, Aleny Gajdůškové, Milana Štěcha a dalších senátorů o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou František Bublan, senátorka Alena Gajdůšková, senátor Milan Štěch, senátor Miroslav Nenutil, senátor Radko Martínek, senátor Jaromír Jermář, senátor Josef Táborský, senátor Petr Gawlas, senátor Karel Kapoun, senátor Petr Vícha, senátorka Eva Richtrová, senátorka Božena Sekaninová, senátorka Milada Emmerová, senátorka Hana Doupovcová, senátor Vladimír Plaček, senátor Jaroslav Sykáček, senátor Stanislav Juránek, senátor Jaroslav Zeman, senátor Miroslav Krejča.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.3.2014.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 22.6.2014.

Senát přikázal senátní tisk dne 23.4.2014.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. Jiří Bis.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Bis, který přijal k tomuto tisku dne 15.5.2014 usnesení č. 211, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 253/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 23.4.2014.

Svým usnesením č. 461, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 24.7.2014.

Svým usnesením č. 576, v hlasování č. 43 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 8. 2014. Vláda zaslala stanovisko 29. 8. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 8. 2014 jako tisk 275/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 275
N.z. o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 275/0 dne 1. 8. 2014. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0275.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 9. 12. 2014 na 23. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 20. 10. 2015 na 33. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 917).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 275/4, který byl rozeslán 3. 3. 2016 v 13:27.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 17. 3. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 275/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 4. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1178).

Navazující senátní tisk č. 263.

Témata EUROVOC: doba odpočinkumaloobchodpracovní dobastátní svátek