Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 238
(264 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 31
Novela z. o archivnictví a spisové službě

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 31/0 dne 29. 11. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 12. 2013 (usnesení č. 4). Určil zpravodaje: RNDr. Vladimír Koníček a navrhl přikázat k projednání výborům: Kontrolní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 10. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 48).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 31/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 31/2, který byl rozeslán 7. 2. 2014 v 11:03.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 2. 2014 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 152, usnesení č. 147).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.2.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.3.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.2.2014.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Horník, který přijal k tomuto tisku dne 12.3.2014 usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 238/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 20.3.2014.

Svým usnesením č. 441, v hlasování č. 47 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.3.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 56/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 3. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 3. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 3. 2014.

Témata EUROVOC: archivukládání datukládání dokumentůveřejná instituceveřejná správazpřístupňování informacíúřední dokument