Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 234
(279 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 67
Novela z. - chemický zákon - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 67/0 dne 19. 12. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Holík a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí (rozhodnutí č. 6)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 95).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 5. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 41, usnesení č. 95).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.2.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.3.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.2.2014.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Stanislav Juránek, který přijal k tomuto tisku dne 12.3.2014 usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 234/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 19.3.2014.

Svým usnesením č. 428, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.3.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 61/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 3. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 3. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 3. 2014.

Témata EUROVOC: bezpečnost výrobkuchemický výrobekfosfátynebezpečná látkaspeciální chemikáliečisticí a lešticí prostředky