Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 225
(411 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Gawlase a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Petr Gawlas, senátor Vladimír Plaček, senátor Antonín Maštalíř, senátor Petr Bratský, senátor Karel Korytář, senátor Jan Látka, senátor Petr Šilar, senátorka Marta Bayerová, senátor Jozef Regec, senátor Petr Vícha.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.1.2014.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 18.5.2014.

Senát přikázal senátní tisk dne 19.3.2014.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. Jiří Lajtoch.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Lajtoch, který přijal k tomuto tisku dne 15.5.2014 usnesení č. 210, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 225/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 19.3.2014.

Svým usnesením č. 435, v hlasování č. 40 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 30.5.2014.

Svým usnesením č. 511, v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 6. 2014. Vláda zaslala stanovisko 10. 7. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 7. 2014 jako tisk 221/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 221
Novela z. o silničním provozu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 221/0 dne 9. 6. 2014. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0221.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: Jaroslav Foldyna a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 12. 2014 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 554).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 221/2 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 221/3 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 221/4 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Hospodářský výbor.

Témata EUROVOC: bezpečnost silničního provozudopravní přestupekobecpokutapravidla silničního provozusilniční dopravasprávní deliktveřejná bezpečnost