Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 209
(171 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady Evropské unie, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/124/ES, Euratom, kterým se na období 2007 - 2013 zavádí zvláštní program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností, jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 9.1.2014.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 80.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 14.2.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.1.2014.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Ing. Bc. Miroslav Krejča, který přijal k tomuto tisku dne 5.2.2014 usnesení č. 232, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 209/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 20.3.2014.

Svým usnesením č. 442, v hlasování č. 48 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Témata EUROVOC: Evropské společenství pro atomovou energiipolicejní spolupráce (EU)rozhodnutí EuratomČeská republika