Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 200
(257 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Jiří Cieńciała.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 11
Novela z. o ochraně spotřebitele

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 11/0 dne 27. 11. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 12. 2013 (usnesení č. 4). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 33).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 10. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 16, usnesení č. 33).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.12.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.1.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.12.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 17.12.2013 usnesení č. 163, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 200/1.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 18.12.2013.

Svým usnesením č. 393, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 19.12.2013 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 476/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 12. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 12. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: nekalá reklamaochrana spotřebiteleomezování soutěžepodomní obchodpsychické vypětípřímý prodejspotřebitelské hnutí