Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 182
(464 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorů Petra Víchy, Jiřího Bise a Pavla Eyberta, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Petr Vícha, senátor Pavel Eybert, senátor Jiří Bis.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.9.2013.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 8.12.2013.

Senát přikázal senátní tisk dne 9.10.2013.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. Ivo Bárek.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ivo Bárek, který přijal k tomuto tisku dne 17.12.2013 usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 182/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 9.10.2013.

Svým usnesením č. 347, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 18.12.2013.

Svým usnesením č. 395, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 1. 2014. Vláda zaslala stanovisko 4. 2. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 2. 2014 jako tisk 77/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 77
Novela z. o ochraně ovzduší

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 77/0 dne 8. 1. 2014. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0077P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 2. 2014 (usnesení č. 26). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19. 3. 2014 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 164).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 1 den.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 77/2, který byl rozeslán 21. 3. 2014 v 13:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 3. 2014 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 139, usnesení č. 202).

Navazující senátní tisk č. 267.

Témata EUROVOC: atmosféradistribuce energienáklady za znečištěníopatření na kontrolu znečištěníznečišťování atmosféryznečišťující příměsi v atmosféře