Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 176
(1382 kB)
Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Jan Fischer.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1004
Vl.n.z.o změně daň.zák. v souv. s rekodifikací soukrom.práva - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1004/0 dne 24. 4. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 4. 2013 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: Mgr. Pavel Drobil a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1664).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 1004/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1004/2, který byl rozeslán 19. 6. 2013 v 11:52.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 8. 2013 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 38, usnesení č. 1741).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.8.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 20.9.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.8.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Bratský, který nepřijal k tomuto tisku dne 11.9.2013 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 3, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 176/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 12.9.2013.

Svým usnesením č. 317, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Témata EUROVOC: daňové právodaňový systémharmonizace danínepřímá daňpřímá daňsoukromé právo