Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 169
(370 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Martin Pecina.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1000
Novela z. o matrikách, jménu a příjmení

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1000/0 dne 24. 4. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 4. 2013 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: Dana Filipi a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1692).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1000/2, který byl rozeslán 11. 6. 2013 v 18:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 8. 2013 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 115, usnesení č. 1757).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.8.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.9.2013.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Vícha, který přijal k tomuto tisku dne 11.9.2013 usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 169/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 13.9.2013.

Svým usnesením č. 336, v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 312/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 9. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 9. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 9. 2013.

Témata EUROVOC: cizí státní občandítěevidence obyvatelstvamanželstvíosobní stavpříjmenírodinasmíšené manželství