Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 153
(271 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Matrtin Holcát.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 981/0 - Novela z. o návykových látkách

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 15.04.2013.
   Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 981/0 dne 15.04.2013.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18.06.2013 na 54. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18.06.2013 na 54. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 17.07.2013 na 56. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 05.08.2013.
  • Zákon Senátem schválen 22.08.2013.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 27.08.2013.

Hlasování č. 67 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 5.8.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.9.2013.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Dernerová, který přijal k tomuto tisku dne 20.8.2013 usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 153/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 22.8.2013.

Svým usnesením č. 304, v hlasování č. 40 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 273/2013.

Témata EUROVOC: Program OSN pro mezinárodní kontrolu drogdrogová závislostfarmaceutická legislativanedovolený obchodobchodování s drogamiomamná látkapovolení k prodejipsychotropní látkatoxikologie