Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 150
(268 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Miroslav Toman.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 933
Novela z. o vodovodech a kanalizacích - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 933/0 dne 5. 3. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 3. 2013 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Skopal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1581).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 933/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 933/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 933/3, který byl rozeslán 19. 6. 2013 v 12:54.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 7. 2013 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 57, usnesení č. 1731).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 5.8.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.9.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Veronika Vrecionová, který přijal k tomuto tisku dne 20.8.2013 usnesení č. 135, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 150/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 21.8.2013.

Svým usnesením č. 276, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 275/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 8. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 8. 2013.

Témata EUROVOC: doprava potrubímochrana vododpadní vodapitná vodarozvod vodyspotřeba vodyvodavodní hospodářstvívodohospodářské stavbyznečišťování vodyúprava vody