Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 145
(311 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Jiří Cieńciała.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 942/0 - Novela z. o kontrole obchodu s výrobky

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 06.03.2013.
   Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 942/0 dne 06.03.2013.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12.06.2013 na 54. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12.06.2013 na 54. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 17.07.2013 na 56. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 29.07.2013.
  • Zákon Senátem schválen 21.08.2013.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 27.08.2013.

Hlasování č. 59 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.7.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.8.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 20.8.2013 usnesení č. 131, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 145/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 21.8.2013.

Svým usnesením č. 292, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2013.

Témata EUROVOC: dovozní omezenímezinárodní úmluva OSNnedovolený obchodstřelná zbraň a střelivotranzittřetí zeměuplatňování právních předpisů EUvývozní omezenízahraniční politika