Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 119
(250 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Dagmar Navrátilová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 9. 2012. Vláda zaslala stanovisko 18. 10. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 10. 2012 jako tisk 808/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 808
Novela z. o silničním provozu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 808/0 dne 21. 9. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0808.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 10. 2012 (usnesení č. 313). Určil zpravodaje: Ing. Václav Baštýř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1462).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 808/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 808/3, který byl rozeslán 10. 5. 2013 v 14:13.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 148, usnesení č. 1652).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.6.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.7.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.6.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 25.6.2013 usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 119/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 26.6.2013.

Svým usnesením č. 265, v hlasování č. 60 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 8.7.2013 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 233/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 7. 2013.

Témata EUROVOC: alkoholický nápojbezpečnost silničního provozujízdní personállékařský posudekomamná látkapolicejní kontrolapolicejní zadrženísilniční dopravatoxikologie