Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 102
(243 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou poslanec Pavel Svoboda, poslanec Jan Smutný.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 11. 2012. Vláda zaslala stanovisko 13. 12. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 12. 2012 jako tisk 849/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 849
Novela z. o loteriích a jiných podobných hrách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 849/0 dne 12. 11. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0849.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 12. 2012 (usnesení č. 334). Určil zpravodaje: Ing. Radim Jirout, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě . Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 15. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1547).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 849/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 849/3, který byl rozeslán 12. 5. 2013 v 8:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 151, usnesení č. 1653).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.5.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.6.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.5.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Lajtoch, který přijal k tomuto tisku dne 19.6.2013 usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 102/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 20.6.2013.

Svým usnesením č. 234, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 215/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 7. 2013.

Témata EUROVOC: daň z příjmůhazardní hryhra