Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 100
(241 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Petr Bendl.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 777
Novela z. o státním podniku

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 777/0 dne 22. 8. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Skopal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 8. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1494).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 777/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 777/2 (doporučuje schválit).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 777/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 777/4, který byl rozeslán 10. 5. 2013 v 14:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 146, usnesení č. 1651).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.5.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.6.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.5.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Veleba, který přijal k tomuto tisku dne 19.6.2013 usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 100/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 20.6.2013.

Svým usnesením č. 222, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 213/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 7. 2013.

Témata EUROVOC: plnění rozpočtuprovozní výsledekstátní rozpočetveřejné vlastnictvívýrobní přebytekzisk