Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 83
(276 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 714
Novela z. o Vězeňské službě a justiční stráži ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 714/0 dne 15. 6. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 6. 2012 (usnesení č. 276). Určil zpravodaje: Ing. Václav Klučka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1417).

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 17. 1. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 714/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 714/2, který byl rozeslán 26. 3. 2013 v 17:33.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 4. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 181, usnesení č. 1620).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.4.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.5.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.4.2013.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Kladívko, který přijal k tomuto tisku dne 24.4.2013 usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 83/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 2.5.2013.

Svým usnesením č. 196, v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 157/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 5. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2013.

Témata EUROVOC: nápravně výchovné zařízenípráva ženvězeňská správavězeňský personálvězeňský režimvýkon trestučinnost základních institucí