Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 81
(238 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Kubice.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 854/0 - Novela z. o cestovních dokladech

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 21.11.2012.
   Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 854/0 dne 21.11.2012.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20.03.2013 na 52. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20.03.2013 na 52. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 27.03.2013 na 52. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 16.04.2013.
  • Zákon Senátem schválen 02.05.2013.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 24.05.2013.

Hlasování č. 169 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.4.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.5.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.4.2013.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Petr Gawlas, který přijal k tomuto tisku dne 25.4.2013 usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 81/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 2.5.2013.

Svým usnesením č. 190, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 159/2013.

Témata EUROVOC: cestovní pashraniční kontrolaidentifikační průkazsvoboda pohybuvnitřní hranice EU