Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 75
(250 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 771
Novela z. - obchodní zákoník - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 771/0 dne 17. 8. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Suchá a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1415).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 771/2, který byl rozeslán 20. 3. 2013 v 12:18.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 133, usnesení č. 1611).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.4.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.5.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.4.2013.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Dienstbier, který přijal k tomuto tisku dne 24.4.2013 usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 75/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 2.5.2013.

Svým usnesením č. 192, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 10.5.2013 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 179/2013.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 13. 5. 2013 poslancům jako tisk 771/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 13. 5. 2013 poslancům jako tisk 771/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 11. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 43, usnesení č. 1698).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 6. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 6. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 6. 2013.

Témata EUROVOC: malé a střední podnikymalý podnikobchodní politikaobchodní pravidlaplatbaplatební lhůtapodnikatelská etikapodpora podnikánístřední podnikzboží a služby