Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 72
(7540 kB)
Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2012
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Petruška Šustrová.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.4.2013.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 24.4.2013 usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 72/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 2.5.2013.

Senát nepřijal k tisku usnesení.