Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 69
(547 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 44.

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 730
Novela z. o odpadech - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 730/0 dne 27. 6. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 6. 2012 (usnesení č. 280). Určil zpravodaje: Jan Látka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1340).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 730/3, který byl rozeslán 7. 2. 2013 v 14:17.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 184, usnesení č. 1507).

 • PS

  V dokumentu odeslaném do Senátu byla zjištěna chyba a do Senátu byla odeslána opravená verze.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.3.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.4.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.4.2013.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ivo Bárek, který nepřijal k tomuto tisku dne 17.4.2013 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 2, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 69/1.

Další výbory:

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 4. 2013.
  Prezident zákon nepodepsal a 2. 5. 2013 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 730/4.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 730/5.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 14. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Vrácený návrh zákona zamítnut.

Témata EUROVOC: informační systémnakládání s odpademnebezpečný odpadopatření na kontrolu znečištěnísledování životního prostředíznečišťování životního prostředí